messages.an_error_has_occured

Loading profile...

Zapisz się bezpłatnie i nie przegap żadnej super oferty! Chcę zapisać się na newsletter

Warunki ogólne

1. Informacje ogólne

Nazwa „Outspot” na niniejszej stronie internetowej odnosi się do spółki akcyjnej Confinity NV:

Confinity NV (Outspot)
Nr KBO [Zbiorczy Bank Danych Przedsiębiorstw]: BE0897.991.257
helpdesk@outspot.pl
 

Jak dokonać zwrotu?
Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej podanym na voucherze albo w części 'Informacje praktyczne' oferty na stronie internetowej.
 

Siedziba
Nie jest adresem do przesyłania zwrotów.

Dorp 16, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgia
Zwroty na ten adres nie będą realizowane. W przypadku zwrotów, patrz "Jak dokonać zwrotu?" powyżej.

2. Zastosowanie

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich umów oraz do wszystkich stosunków prawnych, w których Outspot uczestniczy jako sprzedający.

Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków jest udostępniany konsumentowi . Jeśli z uzasadnionych przyczyn nie będzie to możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie podane do wiadomości, że ogólne warunki znajdują się do wglądu u przedsiębiorcy oraz że na wniosek konsumenta zostaną one jak najszybciej nieodpłatnie przesłane. Ogólne warunki mogą zostać również w każdym czasie zapisane przez konsumenta jako PDF.

Jeśli umowa na odległość zawierana jest w formie elektronicznej, w odstępstwie od poprzedniego ustępu oraz przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, że będą one mogły z łatwością zostać zapisane przez konsumenta na trwałym nośniku danych. Jeśli z uzasadnionych przyczyn nie będzie to możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie podane do wiadomości, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami, korzystając z mediów elektronicznych, oraz że na wniosek konsumenta zostaną one jak najszybciej nieodpłatnie przesłane drogą elektroniczną.

W przypadku, gdy poza niniejszymi ogólnymi warunkami zastosowanie mają szczególne warunki związane z produktem albo usługami, zastosowanie mają również postanowienia ustępów drugiego i trzeciego, a konsument w razie sprzeczności z ogólnymi warunkami może powołać się zawsze na mające zastosowanie postanowienie, które jest dla niego najbardziej korzystne.

3. Nieprawidłowości

Outspot nie jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia, ani też do zadośćuczynienia jakiejkolwiek poniesionej przez kupującego szkodzie, jeśli popełnił błąd przy prezentacji danego przedmiotu, sformułowaniu jego właściwości bądź przy podaniu jego ceny oraz a) dla kupującego powinno być zrozumiałe, że w danym przypadku chodziło o błąd drukarski albo b) kupujący w danych okolicznościach nie mógł sądzić, że Outspot dostarczyłby albo mógłby dostarczyć dany przedmiot o takich właściwościach za taką cenę.

4. Bezpieczna płatność

Jeśli umowa zawierana jest drogą elektroniczną, Outspot podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego transferu danych, a także zapewnia bezpieczne otoczenie sieciowe. Jeśli konsument ma możliwość płatności elektronicznej, Outspot zapewni odpowiednie środki bezpieczeństwa w tym zakresie.

Outspot oferuje za pośrednictwem platformy płatniczej Mollie różne sposoby bezpiecznych płatności elektronicznych.

5. Prawa konsumenta

Wszystkie prawa konsumenta podlegają odpowiedzialności ogłoszeniodawcy. Outspot stanowi jedynie kanał transakcyjny i marketingowy. W sprawie ewentualnych problemów czy defektów konsument może kontaktować się bezpośrednio z ogłoszeniodawcą, który odpowiada za naprawę, wymianę albo odszkodowanie zgodnie z posiadanymi prawami.

6. Okres odstąpienia

6.1. Informacje ogólne

Konsument ma prawo poinformować przedsiębiorstwo, że odstępuje od zakupu bez zapłaty kary oraz bez podania przyczyny w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dostarczeniu towaru albo po zawarciu umowy o świadczeniu usług, co konkretnie stanowi dzień następujący po dniu, w którym otrzymał e-mailem zamówiony voucher.

Każdy wniosek o rezygnację z zakupu należy kierować w formie pisemnej do Outspot (Confinity NV) na adres helpdesk@outspot.pl.

W przypadku niektórych akcji obowiązuje nawet gwarancja zwrotu do 6 miesięcy od zakupu. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji..

6.2 Wyjątki od prawa odstąpienia

6.2.1 Prawo odstąpienia nie przysługuje w stosunku do produktów spersonalizowanych, w których dostawca zrealizował preferencje konsumenta (na przykład umieścił na produkcie nazwisko konsumenta). Prawo odstąpienia nie ma również zastosowania do podróży rezerwowanych online oraz do biletów na eventy, koncerty, festiwale bądź wydarzenia dotyczące konkretnej daty/konkretnych dat.

6.2.2 Prawo odstąpienia nie ma ponadto zastosowania w poniższych przypadkach. Chodzi o następujące produkty/sytuacje:

 • produkty, które zostały wyprodukowane według specyfikacji konsumenta bądź są przeznaczone jednoznacznie dla określonej osoby;

 • produkty, które szybko się psują albo mają ograniczoną przydatność do spożycia;

 • produkty, które nie nadają się do przesyłki zwrotnej w związku z ochroną zdrowia albo higieną, a ich opakowania zostały naruszone po dostawie;

 • dostawa towarów, które po dostawie ze względu na swój charakter mieszają się z innymi artykułami, tak że nie można ich od tych artykułów oddzielić;

 • dostawa napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostawa może nastąpić dopiero po upływie 30 dni od daty zawarcia umowy; ich faktyczna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie może mieć wpływu;

 • umowy, w których konsument zwrócił się jednoznacznie do przedsiębiorstwa o przybycie do niego w celu przeprowadzania naprawy albo konserwacji; jeśli jednak przedsiębiorstwo podczas tej wizyty wykona dodatkowe usługi, o które konsument jednoznacznie nie prosił, bądź jeśli wykorzysta inne towary niż części zamienne niezbędne do przeprowadzenia naprawy albo konserwacji, to do tychże dodatkowych usług bądź towarów prawo odstąpienia ma zastosowanie;

 • dostawa zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało naruszone po dostawie;

 • dostawa gazet, czasopism i magazynów, za wyjątkiem umów na subskrypcję tego rodzaju publikacji;

 • umowy zawarte podczas aukcji publicznej;

 • udostępnienie pomieszczeń w celach innych niż mieszkaniowe, transport towarów, usługi wynajmu samochodów, catering oraz usługi dotyczące spędzania wolnego czasu, jeśli w umowach zawarta jest określona data albo określony okres wykonania;

 • dostarczenie treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na nośniku materialnym, jeśli wykonanie rozpoczęto za wyraźną wcześniejszą zgodą konsumenta oraz pod warunkiem przyjęcia do wiadomości przez konsumenta, że tym samym traci on prawo odstąpienia;

 • umowy obsługi przyjmowania zakładów i loterii.

6.3. Zwroty płatności podczas okresu odstąpienia

Jeśli odstąpisz od umowy, otrzymasz od nas zwrot wszystkich dokonanych do tego momentu płatności, z wyłączeniem kosztów dostawy – w każdym przypadku nie później niż 14 dni od chwili poinformowania nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Możesz wybrać bon wartościowy z dodatkową rekompensatą lub przelewem na swoje konto. Decydujesz się na przelew? Poproś o konwersję bonu za pośrednictwem poczty e-mail. To dziecinnie proste! Jeśli zwrócisz tylko część zamówienia, koszty dostawy nie zostaną zwrócone. Możemy wstrzymać zwrot kosztów do momentu otrzymania towaru z powrotem lub wykazania przez Ciebie, żetowar został zwrócony – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

7. Gwarancja 100% zwrotu płatności do 6 miesięcy od zakupu (nie dotyczy produktów)

Zgodnie z przepisami Outspot zobowiązany jest uwzględnić w przypadku większości kampanii termin zwrotu płatności do 14 dni. W ramach gwarancji 100% zwrotu płatności Outspot gwarantuje jednakże 100% zwrot płatności do 6 miesięcy od zakupu. O zwrot można zwrócić się w prosty sposób, przesyłając list albo e-mail. Dołącz voucher oraz kopię dowodu osobistego.

Gwarancja ta nie obejmuje biletów na eventy, koncerty i festiwale bądź podróże/wydarzenia dotyczące konkretnej daty/konkretnych dat. Gwarancja nie obejmuje również dostawy produktów. Informacje o gwarancji są przy każdej akcji wyraźnie zapisane na stronie internetowej (patrz logo „6 miesięcy gwarancji zwrotu płatności”). Uwaga! Gwarancja przepada, jeśli dokonana została rezerwacja z voucherem, został on wykorzystany bądź minął okres jego ważności.

Uwaga! Jeśli zakup dokonywany jest (częściowo) z wykorzystaniem bonu wartościowego, cała kwota zwracana jest w postaci bonu wartościowego. Bony wartościowe nie kumulują się.

8. Produkty: obsługa, gwarancja albo anulowanie

Outspot z najwyższą starannością będzie przyjmować i realizować zamówienia produktów oraz oceniać zlecenia świadczenia usług. Po złożeniu zamówienia Outspot prześle jego podsumowanie na adres poczty elektronicznej konsumenta. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail potwierdzający z linkiem do pliku PDF.

Jako miejsce dostawy obowiązuje adres przekazany do wiadomości Outspot przez konsumenta.

Outspot zrealizuje zatwierdzone zamówienia bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że za wyraźną akceptacją klienta uzgodniony został inny termin dostawy. Jeśli dostawa opóźnia się, albo jeśli zamówienie nie może zostać (w całości) wykonane, konsument otrzyma powiadomienie nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. W takim przypadku konsumentowi przysługuje prawo rozwiązania umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Po rozwiązaniu umowy zgodnie z zapisem w powyższym ustępie przedsiębiorstwo natychmiast zwróci kwotę, jaką wpłacił konsument.

W punkcie „Informacje praktyczne” podane jest, kto odpowiada za daną ofertę: Outspot czy partner. Ponadto znajdują się tam również dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail).

Mogą być różne przyczyny, z powodu których konsument zwraca się w sprawie obsługi, gwarancji czy anulowania, na przykład:

8.1. Chcesz odstąpić od zakupu.

Konsument ma prawo poinformować przedsiębiorstwo, że odstępuje od zakupu bez zapłaty kary oraz bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dostarczeniu towaru. Po poinformowaniu oferenta o decyzji o odstąpieniu konsument otrzymuje kolejne 14 dni na odesłanie produktu.

Chcesz anulować zakup jeszcze przed wysłaniem produktu?

Możesz anulować zakup nieodpłatnie. Zwrot (w postaci bonu wartościowego albo gotówki) zostanie dokonany nie później niż w ciągu 5 dni od wykonania prawa odstąpienia .

Chcesz anulować zakup po wysłaniu paczki? (brak uszkodzeń)

Upewnij się, że produkt spełnia następujące warunki:

 • Anulowanie nastąpiło w ciągu 14 dni od doręczenia.

 • Zwracany produkt nie był używany i jest w oryginalnym opakowaniu.

 • Produkt zwracany jest w komplecie (łącznie ze wszystkimi akcesoriami, instrukcjami itd.).

Materiały zużywalne, takie jak baterie, proszek do prania, żarówki i perfumy, nie podlegają zwrotowi.

Produkty do higieny osobistej, takie jak szczoteczki do zębów, maszynki do golenia, golarki i termometry, nie podlegają zwrotowi.

Jeśli powyższe warunki są spełnione, zamówienie może zostać anulowane. Sprawdź punkt „Informacje praktyczne" na Twoim voucherze. Znajdziesz tam podmiot, który jest odpowiedzialny za daną akcję.

Za akcję odpowiada Outspot. Wyślij e-mail na adres helpdesk@outspot.pl, podając kod vouchera, nazwisko, adres dostawy i ewentualne uwagi. Dokładamy starań, by przesłać odpowiedź z wyraźnymi instrukcjami zwrotu w ciągu 8 godzin (w dni robocze). Przed odesłaniem produktu zawsze zaczekaj na pisemne potwierdzenie od naszego pracownika.W tym przypadku sam(a) pokrywasz koszty odesłania produktu. Jeśli zwracany produkt nie spełnia warunków anulowania zakupu, Outspot nie przetworzy zwrotu. W takim przypadku skontaktujemy się z Tobą.

Za akcję odpowiada partner. Wyślij e-mail do partnera, podając kod vouchera, nazwisko, adres dostawy i ewentualne uwagi. Partner powiadomi Cię, w jaki sposób dokonać zwrotu produktu. Przed odesłaniem produktu zawsze zaczekaj na pisemne potwierdzenie od naszego partnera.

8.2. Nie otrzymałaś(-łeś) produktu na czas?

Outspot dokłada starań, by dostarczyć wszystkie produkty w czasie nie dłuższym niż 3 tygodnie. Może się zdarzyć, że w chwili dostawy nie było Cię pod wskazanym adresem, albo że kurier nie odnalazł Twojego adresu. Nie martw się!

Jeśli przesyłka nie dotarła w ciągu 3 tygodni od zakupu, wyślij e-mail na adres helpdesk@outspot.pl, podając kod vouchera oraz adres dostawy. Sprawdzimy status Twojej przesyłki i prześlemy Ci kod, dzięki któremu możliwe będzie jej śledzenie na stronie internetowej firmy kurierskiej. Jeśli nie będziemy mogli namierzyć przesyłki, prześlemy Ci na życzenie nowy egzemplarz, a jeśli nie będzie to możliwe, dokonamy zwrotu płatności (w postaci bonu wartościowego albo gotówki).

Jeśli np. nie było Cię w domu w chwili dostawy albo kurier nie znalazł adresu, produkt jest zwracany do nas. W takiej sytuacji wyślemy przesyłkę do Ciebie po raz drugi nieodpłatnie na wskazany adres dostawy, o ile wprowadzone podczas zamówienia dane są prawidłowe .

8.3. Dostarczony produkt jest niekompletny, uszkodzony lub wadliwy

Pracownicy Outspot dokładają starań, by zapakować Twoje zamówienie najlepiej, jak to możliwe. Zawsze może się zdarzyć, że podczas rozpakowywania albo montażu odkryjesz jakieś uszkodzenia albo nieprawidłowości.

Zalecamy sprawdzenie zakupionego produktu w ciągu 14 dni pod kątem zawartości, uszkodzeń czy wad technicznych.

Jeśli w tym czasie stwierdzisz jakąś nieprawidłowość, możesz zgłosić ją do Outspot albo partnera odpowiedzialnego za daną akcję (patrz „Informacje praktyczne”).

Jeśli podmiotem odpowiedzialnym jest Outspot, prześlij e-mail na adres helpdesk@outspot.pl, podając kod vouchera i opis wady albo uszkodzenia, ewentualnie ze zdjęciami defektu. Przed odesłaniem produktu zawsze zaczekaj na pisemne potwierdzenie od naszego pracownika.

Jeśli na zdjęciach wyraźnie widać uszkodzenie albo wadę, Outspot zaoferuje Ci natychmiast pełny bądź częściowy zwrot płatności (w postaci bonu wartościowego albo gotówki). W ten sposób nie trzeba będzie odsyłać do nas produktu z powrotem.

Jeśli na zdjęciach nie widać uszkodzenia, produkt powinien zostać odesłany do Outspot. Prześlemy Ci w tym celu etykietę nadawczą i instrukcje niezbędne do dokonania zwrotu.

Po otrzymaniu zwrotu Outspot natychmiast dokona oględzin uszkodzenia/wady. Jeśli potwierdzimy obecność uszkodzenia/wady, w pierwszej kolejności postaramy się dokonać naprawy. Jeśli okaże się to niemożliwe, otrzymasz zwrot płatności (w postaci bonu wartościowego albo gotówki).

Jeśli za produkt odpowiada partner, prześlij do niego e-mail, podając kod vouchera i opis wady albo uszkodzenia, ewentualnie ze zdjęciami defektu. Partner powiadomi Cię, w jaki sposób dokonać zwrotu produktu. Przed odesłaniem produktu zawsze zaczekaj na pisemne potwierdzenie od naszego partnera.

8.4. Defekt produktu w okresie gwarancyjnym

Możesz spodziewać się, że produkt dostarczony przez Outspot spełnia racjonalne oczekiwania stawiane przed nim. Niestety po upływie czasu niekiedy zdarza się, że ujawni się jakiś jego defekt czy mankament. Jeśli stanie się tak w ustawowym okresie gwarancyjnym, możesz to zgłosić. Zgłoszenia dokonasz za pośrednictwem Outspot albo partnera odpowiedzialnego za daną akcję (patrz „Informacje praktyczne”).

Za akcję odpowiada Outspot. Jeśli produkt zepsuje się w ciągu sześciu pierwszych miesięcy po dostawie, prześlemy Ci etykietę nadawczą i niezbędne instrukcje. Następnie Ty odeślesz do nas zepsuty produkt. Po jego odbiorze przedstawimy Ci odpowiednie rozwiązanie problemu (wymianę, naprawę albo zwrot płatności).

Jeśli defekt produktu pojawi się później niż sześć miesięcy po dostawie, musisz odesłać do nas produkt na własny koszt. Także i w tym przypadku zajmiemy się uszkodzeniem z należytą starannością oraz przedstawimy Ci odpowiednie rozwiązanie problemu.

Przed odesłaniem produktu zawsze zaczekaj na pisemne potwierdzenie od naszego pracownika.

Gwarancji nie podlegają:

 • szkoda spowodowana zalaniem wodą,

 • szkoda spowodowana upadkiem albo uderzeniem,

 • szkoda spowodowana nieumiejętnym albo nieprawidłowym użytkowaniem,

 • produkty po upływie 2 lat gwarancji,

 • brak części,

 • materiały zużywalne, takie jak żarówki, baterie i płyny,

 • artykuły z zerwaną plombą zabezpieczającą.

Jeśli zgłoszony przez Ciebie produkt nie podlega gwarancji ani nie spełnia niezbędnych warunków, mogą zostać naliczone koszty manipulacyjne. Koszty te pokrywasz Ty.

Jeśli upłynął już okres gwarancyjny, a Twój produkt się zepsuł, możesz zwrócić się o pomoc do producenta.

Za akcję odpowiada partner. Wyślij e-mail do partnera. Partner wyjaśni Ci, jak wygląda procedura. Przed odesłaniem produktu zawsze zaczekaj na pisemne potwierdzenie od naszego partnera.

Skontaktuj się z odpowiedzialnym partnerem albo z Outspot (e-mail helpdesk@outspot.pl), jeśli masz pytania dotyczące powyższych kwestii.

Jeśli Outspot rozpatruje zgłoszenie związane z anulowaniem zamówienia, obsługą albo gwarancją, dokłada starań, by rozwiązać problem we właściwy sposób i w akceptowalnym terminie.

Może się zdarzyć, że nie będziemy mogli dostarczyć nowego egzemplarza produktu ze względu na jego brak w magazynie. Jeśli tak będzie, standardowo proponujemy całkowity albo częściowy zwrot płatności (w postaci bonu wartościowego albo gotówki).

Uwaga!

W 14-dniowym okresie do namysłu należy ostrożnie obchodzić się z przesłanym przedmiotem. Masz prawo do oceny i wypróbowania produktu oraz podjęcia decyzji, czy chcesz go zatrzymać, podobnie jak jest to możliwe w sklepie. Do chwili podjęcia decyzji o zatrzymaniu nie wolno użytkować produktu. Jeśli wykorzystujesz produkt w większym stopniu, niż jest to niezbędne do jego oceny i podjęcia decyzji o zatrzymaniu, jego wartość spada. Jeśli odeślesz używany produkt, sklep internetowy będzie miał prawo do gratyfikacji.

9. Polityka prywatnósci

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także na temat Twoich praw, można znaleźć w naszych oświadczeniu o prywatności.

10. OŚWIADCZENIE O PLIKACH COOKIE

Więcej informacji na temat naszej polityki w sprawie plików cookie można znaleźć w naszym oświadczeniu o plikach cookie.