messages.an_error_has_occured

Loading profile...

Zapisz się bezpłatnie i nie przegap żadnej super oferty! Chcę zapisać się na newsletter

Polityka prywatności

Strona internetowa www.outspot.be (zwana dalej „Stroną internetową") jest własnością:
 

Confinity NV (dalej „Outspot”;„My”;„Nas”)
Dorp 16
9830 Sint-Martens-Latem
Belgia
BTW BE0897.991.257

E-mail: helpdesk@outspot.be
 

Jeśli masz pytania związane z prywatnością, zapraszamy do kontaktu z nami. Odpowiemy na nie jak najszybciej!
 

 1. Do czego potrzebne jest oświadczenie o prywatności?


Każda osoba odwiedzająca stronę (dalej Użytkownik”), udostępnia określone dane osobowe. Dane te stanowią informację, która pozwali nam zidentyfikować Cię jako osobę fizyczną, niezależnie od tego, czy rzeczywiście to zrobimy. Jesteś identyfikowalna(-ny), gdy możliwe jest dokonanie bezpośredniego bądź pośredniego powiązania między jedną lub więcej danymi a Tobą jako osobą fizyczną.

Użytkujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie według przepisów Ustawy o ochronie prywatności i innych pokrewnych aktów prawnych. Ilekroć w niniejszym Oświadczeniu o prywatności znajdzie się odniesienie do Ustawy o ochronie prywatności, dotyczyć to będzie ustawy z 8 grudnia 1992 r. o ochronie prywatności w związku z pozyskiwaniem danych osobowych Ilekroć w niniejszym Oświadczeniu o prywatności znajdzie się odniesienie do Rozporządzenia, dotyczyć to będzie Rozporządzenia z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (GDPR albo RODO).

Za pośrednictwem niniejszego Oświadczenia o prywatności każdy Użytkownik Strony Internetowej informowany jest o czynnościach przetwarzania, jakie Outspot może wykonywać z wykorzystaniem jego danych osobowych. Outspot zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian w niniejszym Oświadczeniu o prywatności. O każdej istotnej zmianie Użytkownik zostanie jednoznacznie poinformowany.
 

 1. Kto przetwarza dane osobowe?


2.1. Administrator danych

Outspot jest administratorem danych i określa samodzielnie albo we współpracy z innymi, które dane osobowe są gromadzone, jak również cel oraz środki przetwarzania tychże danych osobowych.

2.2. Przedmiot(y) przetwarzający(-ce)

Outspot może swobodnie korzystać ze współpracy podmiotów przetwarzających. Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna albo osoba prawna przetwarzająca dane osobowe na zlecenie bądź w imieniu administratora danych. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności danych. Podmiot przetwarzający zawsze działa według instrukcji administratora danych.

Outspot korzysta z następujących kategorii podmiotów przetwarzających:

 • przedsiębiorstwa zaangażowane przez nas do działań hostingowych,
 • przedsiębiorstwa zaangażowane przez nas do dostaw (partnerzy logistyczni),
 • przedsiębiorstwa zaangażowane przez nas do płatności.

 

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są moje dane osobowe?


Zgodnie z Ustawą o prywatności i Rozporządzeniem przetwarzamy dane osobowe na podstawie następujących podstaw prawnych:

 • Na podstawie realizowania umowy zgodnie z ustaleniami z Użytkownikiem, bądź na podstawie wykonywania na jego polecenie okreśonych kroków jeszcze przed zwarciem umowy
 • Na podstawie wywiązania się z określonych przepisów ustawowych i regulaminowych dotyczących administrowania stosunku umownego, w szczególności fakturowania ;
 • Na podstawie naszego uzasadnionego interesu przesyłania informacji i newsltterów do naszych klientów;
 • Na podstawie Twojej jednoznacznej zgody na przesyłanie ofert promocyjnych (marketing bezpośredni).
   
 1. Jakie dane osobowe są przetwarzane?


Outspot zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania wyłącznie tych danych osobowych, które są pomocne i niezbędne do celów, w jakich są przetwarzane. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:  

 • Osobiste dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, adres);
 • Dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail);
 • Finansowe dane identyfikacyjne (dane bankowe: przechowujemy tylko niezbędne dane, zawsze w sposób zgodny z RODO);
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (adres IP, lokalizacja, pliki cookie);
 • Dane dotyczące osoby (płeć, wiek, data urodzenia, obywatelstwo);
 • Pozostałe dane: dane dotyczące przeglądania stron internetowych przez daną osobę.

Dane te są gromadzone, gdy rejestrujesz się na Stronie Internetowej lub składasz zamówienie. Ponadto dane mogą być za Twoją zgodą udostępniane partnerom zewnętrznym. Inne dane osobowe mogą być zbierana później, na przykład w ramach naszych działań posprzedażowych. Ilość zgromadzonych danych zależy od Twojego użytkowania Strony Internetowej oraz od jej funkcjonalności.

Dodatkowo wykorzystujemy pliki cookie pozwalające rozpoznać Użytkownika i zaoferować mu spersonalizowaną obsługę strony, zapamiętać wybór funkcji technicznych (np. języka i koszyka) oraz wytropić i skorygować ewentualne błędy na Stronie Internetowej. Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie, w której znajdziesz więcej informacji o sposobie wykorzystywania przez nas plików cookie.

 

5. Zabezpieczenia
 

Aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe przed (niepożądanym) usunięciem, utratą, modyfikacją, nieupoważnionym upublicznieniem lub przejęciem, firma Outspot korzysta z technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczających. Firma Outspot dokłada wszelkich starań w celu ochrony Twoich danych osobowych.

 

6. Do jakich celów wykorzystywane są moje dane osobowe?


Outspot gromadzi dane osobowe, aby każdemu Użytkownikowi naszej platformy zaoferować bezpieczne, optymalne i spersonalizowane korzystanie z niej. Zbiór danych osobowych jest rozszerzany w miarę coraz intensywniejszego korzystania przez Użytkownika z platformy i naszych usług. Outspot zastrzega sobie prawo zawieszenia albo anulowania niektórych operacji, jeśli brak jest potrzebnych danych, są one nieprawidłowe albo niekompletne.

Przetwarzanie danych jest kluczowe dla funkcjonowania platformy i powiązanych z nią usług. Dane przetwarzane są wyłącznie w następujących ściśle określonych celach:

 • Zarządzanie klientami: administracja klientów, zarządzanie zamówieniami, dostawy, fakturowanie, kontrola wypłacalności, wsparcie, monitorowanie skarg oraz wysyłka newsletterów.
 • Zarządzanie sporami.
 • Ochrona przed oszustwem i naruszeniem przepisów.
 • Spersonalizowany marketing i reklama, jeśli wyraziłaś(-łeś) na to jednoznaczną zgodę. W tym przypadku w każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę.
 • Optymalizacja naszej komunikacji, w tym newslettery po analizie historii przeglądania stron przez daną osobę .

Użytkownik zawsze sam przekazuje dane osobowe i w ten sposób sprawuje nad nimi pewną kontrolę. Jeśli określone dane są niekompletne lub jednoznacznie nieprawidłowe, Outspot zastrzega sobie prawo czasowego albo stałego zawieszenia wykonania niektórych oczekiwanych czynności.
 

7. Kto otrzymuje Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach wewnętrznych Outspot. Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane, przekazywane ani udostępniane podmiotom trzecim, chyba że udzielisz nam na to z góry swojej wyraźnej zgody.
 

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?


Twoje dane przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia celów ustalonych w artykule 5.
Dane usuwa się z bazy, gdy nie są już potrzebne do wypełnienia tych celów, bądź jeśli Użytkownik wykona w sposób ważny prawo do usunięcia danych.
 

9. Jakie są Twoje prawa?


9.1 Gwarancja zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe zawsze przetwarzane są w celach legalnych opisanych w artykule 5.
Są one gromadzone i przetwarzane we właściwy, odpowiedni i proporcjonalny sposób oraz przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia ustalonych celów.

9.2 Prawo do wglądu w dane osobowe

Jeśli udokumentujesz swoją tożsamość, uzyskasz prawo do otrzymania informacji na temat przetwarzania Twoich danych. Zapewni Ci to prawo wglądu w cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, kategorie odbiorców, do których przesyłane są dane, kryteria określające okres przechowywania danych oraz prawa, jakie możesz wykonywać w odniesieniu do Twoich danych.

9.3 Prawo poprawiania danych osobowych

Niepoprawne bądź niekompletne informacje mogą zostać poprawione. W pierwszej kolejności leży to w gestii Użytkownika, który może dokonywać niezbędnych poprawek w swoim Profilu użytkownika. Można również zwrócić się do nas o dokonanie zmiany.

9.4 Prawo do usuwania danych osobowych

Masz również prawo spowodowania usunięcia Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do osiągnięcia ustalonego celu;
 • Wycofujesz zgodę na przetwarzanie danych, a nie istnieje żadna inna podstawa prawna do ich przetwarzania;
 • Złożyłaś(-łeś) w zgodny z prawem sposób skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Twoje dane mają być usunięte na podstawie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa.

Usunięcie danych jest powiązane w szczególności z ich widocznością. Możliwe jest, że usunięte dane przez pewien czas pozostaną zapisane.

9.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

W niektórych przypadkach masz prawo zwrócić się o ograniczenie przetwarzania Twoich danych. Obowiązuje to na pewno w przypadku sporu dotyczącego prawidłowości danych, jeśli dane są niezbędne w ramach postępowania sądowego bądź w okresie potrzebnym do ustalenia przez Outspot, że w ważny sposób możesz wykonywać prawo do usunięcia danych.

9.6 Prawo do złożenia zażalenia

W każdym czasie przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, profilowania bądź w celach wynikających z istotnych interesów administratora danych. Outspot zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wykaże, że istnieją konieczne prawne przesłanki do ich przetwarzania, które mają pierwszeństwo przed Twoim prawem sprzeciwu .

9.7 Prawo do przenoszenia danych osobowych

Masz prawo otrzymania danych osobowych udostępnionych Outspot w uporządkowanej, ogólnie używanej i pozwalającej na odczyt maszynowy formie. Ponadto masz prawo przeniesienia tych danych osobowych do innego administratora danych, chyba że jest to niemożliwe ze względów technicznych.

9.8 Prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, np. jeśli udzieliłaś(-łeś) jej w celach marketingu bezpośredniego.
 

10. W jaki sposób możesz wykonać swoje prawa?


Jeśli chcesz wykonać swoje prawa, musisz przesłać pisemną prośbę w formie listu poleconego skierowanego na adres Outspot widniejący na górze tego dokumentu bądź na adres e-mail privacy@outspot.be. Odpowiemy na Twoją wiadomość jak najszybciej, nie później niż w ciągu jednego (1) miesiąca od jej otrzymania.  
 

11. Możliwość złożenia skargi


Jeśli nie zgadzasz się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Outspot, masz prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzoru (w Belgii: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

 

Polityka prywatności - Ostatnia modyfikacja dnia 22.10.2022 r.